Hakkımızda

Yenidoğanlar için Yeni Nesil DNA Dizileme ve Analizi

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında uzmanlaşmış genç ve dinamik ekibimiz, 2015 yılından beri ELM GENOMICS şirketini, ürünlerini ve fikirlerini hayata geçirmek için çabalamaktadırlar. Derin vizyon anlayışına sahip olmak ve toplum çıkarlarını göz önünde bulundurarak, kapitalist bir iş modeline sahip olmadan, araştırma ve geliştirmeye önem arz ederek coğrafyamızda yaşayan insanların ve halkımızın sağlık seviyesini arttırmak; bu yola çıkarken edindiğimiz bakış açılarımızdır.

Yeni nesil DNA dizileme metodları ve analiz teknolojileri ile insan hayatının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kalitesinin arttırılmasının mümkün olduğunu son dönemde hızla gelişen araştırmalarda görmekteydik.

Kendi araştırmalarımızla da katkıda bulunduğumuz bu çalışma sahasında gelişen bu yöntemleri kullanarak halkımıza ve insanlığımıza en kaliteli hizmeti sunmak için ilk adımı atmak istedik.

Ekibimizi oluştururken başarılı akademik geçmiş ve yukarıda bahsi geçen değerlerimiz en önemli filtrelerimiz olmuştur. Erken teşhis ile hayat kurtarmaya veya hayat kalitesini arttırmaya vesile olmak gurur duyduğumuz ve hayalini kurduğumuz mesleki doyumlarımız olmuştur.

Tüm bu değer ve bakış açılarının ışığı altında, hevesle çıktığımız bu yolda sabırla ve çalışkanlıkla ilerlemekteyiz. Halkımıza hizmet sunmaktan gurur duymaktayız.

Elm Genomiks ElmGenomiks ElmGenetik Elm Genetik Elm Genetik Test Yenidoğan